Rodzaje przemówień

Każdy mówca powinien mieć w swoim repertuarze kilka rodzajów przemówień, dzięki czemu będzie mógł przemawiać w czasie wielu okoliczności. Niektóre rodzaje przemówień różnią się wyłącznie tematem, a niektóre również stylem.

Przemówienia można podzielić na różne rodzaje, a najważniejsze z nich to:

Przemówienia informacyjne

W takim przypadku osoba przekazuje grupie osób ważne informacje. Mogą one dotyczyć na przykład tego, że w mieście nastąpił poważny wypadek i ulice są zablokowane, ale także mogą informować pracowników o nowych wydarzenia w firmie. W takim przypadku liczy się przede wszystkim jasność przekazu, zwięzła forma i ciekawe podanie informacji.

Przemówienie demonstracyjne

W takim przypadku prelegent nie tylko przekazuje informacje, ale także uczy ludzi, jak zrobić coś nowego. Ludzie, którzy nagrywają poradniki i umieszczają je na YouTube, także przemawiają w sposób demonstracyjny.

Tego typu przemówienia wymaga zainteresowania słuchaczy po to, by udało się nam się ich następnie zachęcić do działania.

Przemówienie perswazyjne

W tym przypadku osoba, która mówi, chce nie tylko pokazać ludziom, jak coś zrobić, ale też namawia je do zrobienia czegoś lub zaprzestania robienia czegoś. Może dotyczyć to na przykład:

  • zagłosowania na polityka
  • zakupu czegoś
  • namawiania ludzi do zapisania się do wolontariatu
  • podpisania deklaracji dawcy organów

Jeśli mówcy nie uda się przekonać tłumu do swoich racji lub nawiązać z nim kontaktu, to takie przemówienie może odnieść odwrotny skutek. Najtrudniejsza sytuacja jest wtedy, gdy mówca zamierza przekonać ludzi do poglądów, które się im nie podobają. Pod tę można też podpiąć przemówienia motywacyjne, zachęcające ludzi do dokonania akcji korzystnych dla ich samych z punktu widzenia autora przemówienia.

Przemówienie z jakiejś okazji

Jeśli grupa osób spotyka się z okazji

  • urodzin jednej z nich
  • uroczystości ślubnej
  • pogrzebu
  • odsłonięcia pomnika
  • ważnej rocznicy

to w takim przypadku wygłaszane jest przemówienie o charakterze ogólnym. Najczęściej osoba, która je wygłasza, krótko przedstawia podmiot swojego przemówienia, wita gości i dziękuje za przybycie, a następnie zaprasza do zabawy lub uczestniczenia w dalszej części ceremonii. W zależności od charakteru takiej okoliczności, może być ono formalne lub nieformalne i będzie wymagało od mówcy innego przygotowania.

W czasie jednego przemówienia można połączyć te elementy, dlatego podczas przemówienia z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości polityk może namawiać do zagłosowania na jego partię.